Klimaatwet van Meden en Perzen


Ik kan me vaag herinneren dat iemand ooit in een gesprek refereerde aan een wet van ‘meten en persen’. Een leuke spraakverwarring. Maar het zijn toch echt “Meden” en “Perzen”. Het spreekwoord verwijst naar een verhaal in de bijbel waarin koning Darius via een onherroepelijke wet gedwongen wordt een besluit uit te voeren wat de profeet Daniel in de leeuwenkuil deed belanden. Het spreekwoord duidt op een vaststaande afspraak waaraan niet te tornen valt.

Er is nog geen Klimaatwet maar wel genoeg steun voor een wetsvoorstel. Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het met elkaar eens en hebben gisteren het definitieve voorstel openbaar gemaakt. Als het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen verplicht Nederland zichzelf de landelijke CO2-uitstoot in de komende 32 jaar met minimaal 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Dat is een mooie ambitie, maar als het wet wordt is het meer dan een ambitie en zullen we er ook echt aan moeten werken. Dat betekent veel investeren, onder andere in hernieuwbare energie. Want de wet biedt geen optie om vals te spelen en bijvoorbeeld meer aardgas uit het buitenland te importeren. Bij de levering van hernieuwbare energie speelt ook de bodem een rol, met name via bodemenergie en geothermie. Maar de partijen die het voorstel nu ondersteunen sluiten ook andere technieken zoals kerncentrales en ondergrondse opslag van CO2 niet uit.

Een ding staat vast: iedereen in Nederland zal iets merken van deze Klimaatwet. Alleen al doordat alle huishoudens van aardgaslevering zullen worden losgekoppeld. En wat te doen met dat netwerk van leidingen dat in de grond achterblijft? Ik ben geen leidingdeskundige maar misschien valt er wat te hergebruiken?

Anderzijds biedt de wet ook interessante kansen. Want ik ga ervan uit dat veel huishoudens zelf moeten gaan nadenken over alternatieve energiebronnen. En dat nodigt uit tot iets waar Nederlanders sinds jaar en dag goed in zijn: polderen. Geothermie met de hele buurt, of toch maar extra isoleren? We moeten weer ouderwets met elkaar overleggen. Het gaat misschien wat ver om dat met een leeuwenkuil te vergelijken. Alhoewel, hoe goed kunt u het met uw buren vinden?

Misschien trek ik te snelle conclusies. Maar wat er ook besloten wordt, de Klimaatwet gaat impact hebben op iedereen. Laat ik nou net plannen hebben voor een nieuwe keuken…

Deze column is gepubliceerd in ‘Bodemnieuws’ van 3 mei 2018, u vindt het archief hier.