Organisatie DoorGrond


dreamstimeextralarge_53103992

 

De manier waarop we ons werk doen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het nieuwe werken, decentralisatie van overheidstaken en de omslag van taakgericht naar zaakgericht werken zorgen voor een verandering van je taken en verantwoordelijkheden. Het komt steeds vaker voor dat de mensen waar je mee samenwerkt niet meer in hetzelfde gebouw werken. Of zelfs niet eens voor dezelfde organisatie. DoorGrond advies wil deze organisatieveranderingen ondersteunen door mensen en kennis te verbinden.

Want hoe passen de taken die aan jou gemandateerd zijn in de beschikbare fte?Hoe krijg je scherp wie voor wat verantwoordelijk is, en hoe borg je dat gemandateerde taken worden uitgevoerd? Hoe zorg je voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen mensen uit verschillende organisaties met allerlei verschillende organisatieculturen en belangen? Hoe zorg je dat de samenwerking en kennisuitwisseling niet verwaterd als collega’s op fysiek andere plekken werken?

 

DoorGrond advies geeft antwoord op deze vragen.

Door te analyseren hoe taken en verantwoordelijkheden zijn georganiseerd, welke partijen een rol hebben in het proces en hoe ICT het proces ondersteunt geef ik je inzicht in waar er knelpunten of kansen liggen. Daarnaast help ik je het proces te optimaliseren en te implementeren.

DoorGrond advies biedt hiervoor een aantal diensten aan:

 • Organisatie analyse
  • Analyseren van de organisatie en werkprocessen
  • Analyseren van taken en verantwoordelijkheden
  • Analyseren van knelpunten en kansen
  • Analyseren van ICT architectuur
 • Organisatie inrichting
  • Adviseren over procesoptimalisatie
  • Adviseren over informatie beleidsplan en kennismanagement
  • Begeleiding van veranderingsprocessen