Ondergrondbeleid DoorGrond


dreamstimeextralarge_56212480

 

Bodem maakt onderdeel uit van onze leefruimte. De ruimte in de ondergrond kun je inzetten bij de realisatie van jouw plannen. Of je nu een gebouw of een natuurgebied wilt realiseren, drinkwater winnen, een leidingennetwerk beheert of warmte wilt winnen uit de ondergrond, de bodem speelt hierbij vaak een rol. DoorGrond advies wil het duurzaam beheren en benutten van de ondergrond ondersteunen door beleid en praktijk te verbinden.

Want hoeveel ondergrondse ruimte is er eigenlijk nog beschikbaar voor jouw plannen? Wie hebben er belangen in de ondergrond die jouw plannen misschien in de weg kunnen staan? Hoe zorg je als overheid voor een eerlijke en duurzame benutting van de ondergrondse ruimte?

 

 

DoorGrond advies geeft antwoord op deze vragen en biedt hiervoor een aantal diensten aan:

 • Verkenning van beleid en praktijk
  • Analyse van beleidsontwikkelingen en de impact van beleid tot nu toe
  • Analyse van de opgave, ambities en behoeften van belanghebbenden
  • Beleidsinterpretatie en advies bij concrete praktijksituaties
 • Ontwikkeling van nieuw beleid
  • Uitwerken van opgaven, ambities, behoeften, knelpunten en kansen in een beleidsvisie of plan
  • Inbreng van praktijkervaring in beleidsontwikkeling en impactanalyse van beleidsvoornemens
 • Implementatie van beleid
  • Uitvoeringsprogamma of monitoringsprogamma opstellen en begeleiden
  • Samenwerking en draagvlak creĆ«ren
  • Advisering bij concrete praktijksituaties
  • Kennis overbrengen als vraagbaak of trainer
 • Evaluatie van beleid
  • Analyse van de impact van beleid, knelpunten en kansen
  • Advisering voor beleidsaanpassing