Organisatie DoorGrond


Voor een uitgebreid overzicht van mijn kennis en ervaring kunt u mijn cv opvragen. Onderstaand een greep uit enkele projecten op het gebied van organisatieondersteuning die ik in de loop der jaren heb uitgevoerd.

 

  • Secretariaat Vereniging Kwaliteitsborging bodembeheer, 2016-heden, (VKB)

De Vereniging Kwaliteitsborging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren. Als ambtelijk secretaris ondersteun ik het bestuur, ben ik aanspreekpunt voor leden en externen, houdt ik relevante ontwikkelingen in het werkveld bij, verzorg ik de interne en externe communicatie en vertegenwoordig ik de vereniging op relevante bijeenkomsten van het werkveld. Project in samenwerking met KennisCommunicatie

 

  • Informatiemanager Platform Informatiebeheer, 2016-2017, (RWS Leefomgeving)

Het platform informatiebeheer wil graag een betere verbinding maken tussen softwareleveranciers en beleidsmakers. Als informatiemanager heb ik geprobeerd de vragen vanuit de praktijk te verzamelen en in te brengen ter bespreking in het overleg van het Platform.