Ondergrondbeleid DoorGrond


Voor een uitgebreid overzicht van mijn kennis en ervaring kunt u mijn cv opvragen. Onderstaand een greep uit enkele projecten op het gebied van ondergrondbeleid die ik in de loop der jaren heb uitgevoerd.

 

  • Regionale bodemkwaliteitskaart, 2018, Omgevingsdienst Brabant Noord

De regio Brabant Noord wil een herijking van de regionale bodemkwaliteitskaart. Mij is door de omgevingsdienst gevraagd om namens de regio dit project te begeleiden. Hierbij stuur ik de uitvoerende partij aan en zorg ik voor regelmatige tussentijdse terugkoppeling met de stuurgroep en inhoudelijke check op de werkzaamheden van de uitvoerende partij.

 

  • Waterbodemkwaliteitskaart, 2016, Waterschap Aa en Maas

Waterschap wil de waterbodemkwaliteitskaart beter gaan gebruiken, daarvoor is eerst een controle uitgevoerd op de kwaliteit van de kaart. Vervolgens zijn bijeenkomsten georganiseerd met omgevingsdiensten en gemeenten over hoe de kaart kan worden gebruikt.